Specjalizacja

Specjalizacja gabinetu to endodoncja z użyciem mikroskopu zabiegowego Leica 300-M oraz leczenie periodontologiczne.

Wprowadzenie do stomatologii mikroskopów zabiegowych poprawiło nie tylko szybkość leczenia ale przede wszystkim jego jakość. Leczenie endodontyczne prowadzone z użyciem mikroskopu pozwala na obserwację zmian chorobowych niewidocznych gołym okiem, usuwanie z kanałów wszystkich przeszkód, uniemożliwiających ich szczelne wypełnienie. Pozwala również zobaczyć ujścia wszystkich kanałów także tych nadliczbowych i nietypowych. Leczenie kanałowe prowadzone w ten sposób pozwala wyeliminować źródło problemu na jednej wizycie.

Także w pozostałych dziedzinach stomatologii zastosowanie mikroskopu pozwala na bardziej precyzyjną pracę lekarza, podnosząc jej jakość oraz walory estetyczne. W naszej praktyce wszystkie zabiegi przeprowadzane są z użyciem mikroskopu, także opracowywanie ubytków pod wypełnienia oraz preparacja pod przyszłe nakłady protetyczne. Podczas leczenia pacjent znajduje się w pozycji leżącej co powoduje zwiększenie komfortu a dla lekarza zajęcie najlepszej z punktu widzenia ergonomii pozycji do pracy.