Kurs Krawiectwo Stomatologiczne


UWAGA! 

W związku z  aktualnymi zaleceniami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Komunikatem Głównego Inspektora Sanitarnego dla profesjonalistów medycznych z dnia 2 marca 2020 r. oraz zaleceń Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej o odwołaniu szkoleń i kongresów, zdecydowaliśmy o przełożeniu terminu szkolenia na przyszły rok.