Współpraca z lekarzami

Jesteśmy gabinetem specjalizującym się w endodoncji. Od ponad siedmiu lat leczymy jednoetapowo z użyciem mikroskopu endodontycznego Leica M-300. Nasz gabinet wyposażony jest w dwa mikroskopy, systemy ultradźwiękowe Spartan, Obtury i Systemy-B. Posiadamy udokumentowane doświadczenie w leczeniu trudnych przypadków endodontycznych, usuwaniu złamanych instrumentów, wkładów, leczeniu wąskich, zakrzywionych, zobliterowanych kanałów, leczeniu perforacji, a także w mikrochirurgii: resekcjach pod mikroskopem także trzonowców w tym szóstek dolnych czy wydłużaniu korony klinicznej przed nakładami protetycznymi. Przygotowujemy zęby pod przyszłą protetykę.

Jesteśmy lekarzami zrzeszonymi w Polskim Towarzystwie Endodontycznym, a obecnie staramy się o rekomendację tego stowarzyszenia.

W naszej praktyce coraz częściej spotykamy się z pacjentami pragnącymi podjąć releczenie bądź pierwotne, mikroskopowe leczenie endodontyczne. Pacjenci ci docierają do nas z innych gabinetów i po wykonaniu wskazanego zabiegu odsyłani są z powrotem do lekarza prowadzącego, celem zakończenia  leczenia.

W związku z powyższym zapraszamy do współpracy w zakresie endodoncji i mikrochirurgii wszystkich lekarzy dentystów. Jesteśmy do Państwa dyspozycji.